Produkter

Brunnstege

Med hjälp av brunnstegen sker underhållsarbeten i brunnar snabbt och säkert


Rensskopa

Rensskopan är ett effektivt verktyg för rensning av brunnar från smuts, slam, stenar och kvistar


Magnetiska lyftare

Med magnetiska lyftare sker lossning och lyftning av brunnslock ergonomiskt utan ansträngning


Rörproppar

Rörproppen förhindrar vattenflöde i röret vid underhållsarbete


Navitrack

NaviTrack-detekteringsutrustning lokaliserar rör och ledningar under jord med mycket stor precision


FERROTEC 350 -magnetometer

FERROTEC 350 är nya generationens detektor av ferromagnetiska material


SNOOPER mini -gasdetektor

SNOOPER mini -gasdetektor är ett litet instrument för servicepersonal med ansvar för gasledningar och -anordningar


Vädringssystem F.L.I.S. för avloppsbrunn

Med vädringssystemet tryggas ett säkert servicebesök i avloppsbrunnen


Matto-Wihtor

Matto-Wihtor är en tystgående och effektiv mattpiskmaskin för inomhusbruk


Båt- och bryggstolpe

En ny båt- och bryggstolpe som inte behöver rätas ut efter vårens islossning


Anordning för stubbränning

Borttagningen av stubbar sker snabbt och säkert med stubbränningsanordningen, även på trånga ställenHittar du inte produkten du söker, kontakta oss!