Hantop
Brunnstege
Brunnstege

Brunnstege (broschyr)

Med hjälp av aluminiumstegen sker underhållsarbeten i brunnar snabbt och säkert.

Brunnstegen står lodrätt mot brunnsväggen och frigör mer utrymme för arbete i brunnen än med användning av en vanlig stege.

Stegens höjd kan justeras fritt efter brunnens djup.