Hantop
Rensskopa
Rensskopa

Rensskopa (broschyr)

Rensskopan är ett effektivt verktyg för rensning av brunnar från smuts, slam, stenar och kvistar.