FERROTEC 350 -magnetometer

FERROTEC 350 -magnetometer

FERROTEC 350 är nya generationens detektor av ferromagnetiska material.