SNOOPER mini -gasdetektor

SNOOPER mini -gasdetektor

SNOOPER mini-gasdetektor är ett litet instrument för servicepersonal som ansvarar för gasledningar och -anordningar.